Thuiswerken door COVID-19 en reiskostenvergoeding. Hoe zit dat?

Thuiswerken door COVID-19 en een vaste reiskostenvergoeding. Hoe zit dat - BLogs - Nieuws - Sanacount

Sinds begin dit jaar zijn velen van ons thuis aan het werk. Een enkeling mag inmiddels weer een aantal dagen naar kantoor, maar de huidige omstandigheden stevenen af op een situatie waarin (deels of volledig) thuiswerken toch echt “het nieuwe normaal” zal zijn. Deze ontwikkeling roept een aantal vragen op. Eén hiervan (en een hele interessante) is: “Hoe het nu zit met de vaste reiskostenvergoeding?” Dit werkt tijdens COVID-19 namelijk anders dan normaal. In deze blog lees je meer. 

Wat is een vaste reiskostenvergoeding?

Werknemers die voor het reizen naar hun werkplek kosten maken, krijgen hiervoor vaak een vaste reiskostenvergoeding. Dit is een vaste vergoeding per maand voor de woon-werk dienstreizen die de medewerker maakt. Hierover hoeft geen belasting te worden betaald omdat het in de ogen van de belastingdienst geen onderdeel van het (belastbare) loon van de werknemer is.

Wanneer een vaste reiskostenvergoeding?

Een vaste reiskostenvergoeding mag worden betaald als een medewerker minimaal 128 dagen per jaar naar zijn werkplek reist. Let op: dit aantal is op basis van een 5-daagse werkweek. Werkt een medewerker dus geen 5, maar bijvoorbeeld 3 dagen per week, dan is de norm voor een vaste reiskostenvergoeding dus geen 128, maar 77 dagen per jaar.

Wanneer geen vaste reiskostenvergoeding (meer)?

Dan, de hamvraag: wat leidt ertoe dat deze vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast vergoed mag worden? Normaal gesproken (met de nadruk op normaal), vervalt het recht op de vaste vergoeding in de maand nadat een werknemer niet meer naar zijn werkplek reist. Ben jij dus, net als vele anderen, vanaf 17 maart thuis gaan werken, dan mag jouw werkgever jouw vaste vergoeding in maart en april nog onbelast uitbetalen. Doet hij dit in mei weer, dan is de vergoeding in mei onderdeel van het loon, en moet hierover loonbelasting worden afgedragen.

De uitzondering door COVID-19

Bovenstaande gaat echter niet op in de huidige situatie. Besloten is dat gedurende de pandemie waar we momenteel in leven, de vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetaald mag worden aan werknemers. De achterliggende gedachte hiervan is dat de overheid middels deze uitzondering alles op alles zet de economische schade als gevolg van COVID-19 te beperken. Doordat werknemers geen, of minder reiskosten maken, maar wel de vergoeding nog krijgen, stimuleert de overheid extra uitgaven als gevolg van de financiële ruimte die ontstaat bij de werknemer. Deze helpt ons dan weer de genoemde schade een beetje te beperken.

Uiterlijk 12 maart 2020 recht op reiskosten vergoeding

Essentieel is echter dat een werknemer uiterlijk 12 maart 2020 recht had op een vaste reiskostenvergoeding! Is de vaste reiskostenvergoeding na deze datum overeen gekomen, dan geldt de uitzondering dus niet. Indien de vaste reiskostenvergoeding na 12 maart met de medewerker is besproken, en de medewerker werkt nu vanuit thuis, dan is de vaste reiskostenvergoeding onderdeel van het belastbare loon, en moet hier loonheffingen over betaald worden. 

Meer weten over reiskostenvergoeding tijdens COVID-19

Alternatief kun je er voor kiezen deze reiskostenvergoeding toe te wijzen aan de vrij ruimte. Meer hierover lees je in blog De werkkostenregeling, vrije ruimte en COVID-19. Wat kun je als werkgever voor je werknemers doen? Heb je vragen over reiskostenvergoeding tijdens de coronaperiode? Of heb je een ander vraagstuk naar aanleiding van COVID-19? Sanacount helpt je graag. Neem gerust contact op met een van onze adviseurs. 

Deel pagina

Meer artikelen